Kirjavinkkejä:

Routarinne, Simo, 2004. IMPROVISOI! Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Routarinne, Simo, 2007. Valta ja vuorovaikutus - Statusilmaisun perusteet. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Johnstone, Keith, 1996. Impro - Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Helsinki: Yliopistopaino.

Korhonen, P. & Ostern, A.-L. toim. 2001. Katarsis - draama, teatteri ja kasvatus. Jyväskylä: Atena.

Mahlamäki, P. 1982. Teatteri on tekemistä.

Gate, H. & Hägglund K. 1990. Tehdään teatteria. WSOY.

Sinivuori, P. & T., 2000. Esiripusta aplodeihin. Opas harrastajateatteriohjaajille ja ilmaisukasvattajille.

Koponen, Pia, 2004. Improkirja. Helsinki: Like.